RADIO STATIONS

1205 Northglen
Ardmore, OK 73401-1202
2800 W Gore Blvd
Lawton, OK 73505-6320